Kdo je ohroženým dítětem?

Podle zastřešující organizace Missing Children Europe rozlišujeme následující skupiny:

 • Děti na útěku (útěk v rámci státu či mezinárodní útěk)
  Pohřešované nezletilé děti, které jsou na útěku. Jedná se o útěky z domova (od rodičů či jiných zákonných zástupců dítěte) nebo o útěky z institucí, ve kterých jsou děti aktuálně umístěné.
 • Únos cizí osobou (trestní únos)
  Nezletilé děti unesené jakoukoli jinou osobou, nežli rodičem či jiným zákonným zástupcem.
 • Rodičovský únos
  Nezletilé děti unesené a zadržované mimo jejich běžné místo pobytu (v rámci státu nebo v jiném státě). Jde o případy, kdy jeden (či oba rodiče) nebo jiný zákonný zástupce dítěte dítě odveze (či zadržuje) proti vůli druhého rodiče nebo zákonného zástupce.
 • Nezvěstní nezletilí migranti bez doprovodu
  Nezletilé děti, které byly oddělené od obou rodičů či jiných zákonných zástupců a nestará se o ně žádná dospělá osoba. Jedná se o nezletilé děti, které nemají trvalý pobyt v ČR a jsou občanem státu, se kterým není uzavřena smlouva o volné migraci osob mladších 18 let věku.
 • Ztracené, zraněné nebo jinak pohřešované děti (nezvěstné z jiných důvodů) Děti ztracené bez zjevné příčiny (např. nezletilé dítě, které se omylem ztratilo rodičům na zahraniční dovolené). Děti, které se ztratily nebo zranily a nepodařilo se je okamžitě najít (např. nehody během sportovních aktivit, na letních táborech, atd.). Děti, u kterých zatím nebyl zjištěn důvod zmizení.
 • Dítě sexuálně zneužívané
  Dítě, které se stalo předmětem sexuálních útoků (znásilnění, sexuálního nátlaku, sexuálního napadení, obtěžování ad). Dnes se toto často děje prostřednictvím internetu a sociálních sítí.
 • Dítě sexuálně vykořisťované
  Dítě, které je vystaveno sexuálnímu zneužívání za účelem (komerčního) zisku.