Historie sdružení a služeb

Historie sdružení

 • březen 2016 spolek změnil název i právní formu, od nynějška vystupuje pod jménem Cesta z krize, z. ú.
 • únor 2015 dochází k významné obměně  členské základny i předsednictva spolku
 • leden 2014 v souladu s novým občanským zákoníkem sdružení změnilo právní formu na zapsaný spolek
 • 12. 02. 2012 vzniklo o. s. Ztracené dítě. U zrodu Ztraceného dítěte stáli lidé podílející se na projektu NajduTě, který vznikal za velmi úzké spolupráce s Odborem prevence kriminality MV ČR. Ukázalo se, že dalším možným druhem spolupráce je právě zprovoznění čísla 116 000.

 

Historie linek 116 000 a 116 123 v ČR

 • 01. 09. 2016 - dochází k přejmenování služby 116 000, nyní bude provozována pod názvem Linka pro rodinu a školu 116 000.
 • podzim 2015 - podána žádost o registraci sociální služby i pro linku 116 123, což je podmínkou pro přiznání dotace z MPSV ČR, po více než dvou letech končí pilotní provoz a začíná oficiální provoz Linky první psychické pomoci 116 123.
 • červenec 2015 - zahajujeme chatové poradenství na Lince Ztracené dítě 116 000
 • 01. 10. 2013 - Začíná oficiální provoz Linky Ztracené dítě 116 000, a to díky úspěšné žádosti o grant z EK,  o dobrodružství s jejím uváděním do rodiny soc. služeb v ČR se lze dočíst v našich výročních zprávách
 • duben 2013 - spuštění pilotního provozu obou linek
 • březen 2013 - spuštění testového provozu obou linek, kdy je třeba vyzkoušet, zda funguje technika, pracovníci mají své první služby, linky přijímají první hovory.
 • leden 2013 - podán projekt k Evropské komise na financování prvních dvou let provozu linky 116 000  (číslo projektu JUST/2013/DAP/116/SAG/4153)
 • září 2012  - po seznámení s celkovým konceptem evropských harmonizovaných čísel se sdružení rozhodlo požádat o oprávnění k provozování čísel 116 000 a 116 123