Kdo jsme

Linku pro rodinu a školu 116 000 provozuje sdružení Cesta z krize, z. ú. Jsme nepolitická, humanitární a nezisková organizace. Základním pilířem našeho sdružení je tým kvalitních, odborně připravených profesionálů, kteří mají praktické zkušenosti s poskytováním pomoci lidem v krizi.
Zabýváme se problematikou ohrožených dětí, včetně prevence. Uvedli jsme do ČR evropskou krizovou linku 116 000 pro rodiny, příbuzné, pedagogy a zainteresovanou veřejnost pod názvem Linka pro rodinu a školu 116 000.
Chceme také oživit myšlenku jednotného telefonního čísla pro snadno dostupnou krizovou telefonickou pomoc pro dospělé. Ti se mohou obrátit na Linku první psychické pomoci 116 123.
Naším cílem je poskytovat komplexní služby lidem, kteří se z různých příčin ocitli v krizi. Stručný přehled našeho dosavadního úsilí najdete zde.
Máte-li k naší činnosti podněty, připomínky, stížnosti, podívejte se sem.

Zákonné podmínky

  • Cesta z krize z. ú. je veden je pod spisovou značkou U 373 u Městského soudu v Praze.
  • Jsme poskytovatelem sociální služby telefonické krizové pomoci rozhodnutím MHMP ze dne 10. 03. 2016 pod číslem jednacím MHMP 416944/2016.
  • Jsme držitelem pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí ve stanoveném rozsahu dle rozhodnutí MHMP ze dne 30.03. 2016 pod číslem jednacím MHMP 539594/2016.
  • Pověřením MPSV jsme zařazeni mezi veřejně podporované sociální služby s celostátní a nadregionální působností pro tento rok.

 

S kým spolupracujeme

Výroční zprávy

2016

2015

2014

2013