Linka pro rodinu a školu

Pomáháme rodinám, dětem a dospělým najít východisko ze situací, které momentálně nejsou schopni zvládat sami. Vyslechneme vás, podpoříme, odborně poradíme!


Anonymně

záleží na vás,
kolik toho sdělíte

Zdarma

telefonicky, na chatu
i e-mailově

Nonstop

služba je v provozu nonstop
v nočních hodinách funguje v režimu pohotovosti

Volejte dřív, než se ztratíte v nepřehledných situacích, vztazích a emocích!

Vyslechneme vás, podpoříme, odborně poradíme.

Kontaktujte nás

 • Chat
 • každý den 15 - 18


Kontakt na vedení Linky pro rodinu a školu 116 000

Lucie Hermánková vedoucí Linky pro rodinu a školu lucie.hermankova@cestazkrize.net +420 608 216 723
Jarmila Kubáňková metodička Linky pro rodinu a školu jarmila.kubankova@cestazkrize.net +420 777 961 982


 • Cesta z krize, z. ú. je registrovaným
  poskytovatelem sociální služby.
 • Podporují nás

  • Iniciativa "Duševní zdraví dětí“ je financována v rámci programu Zdraví Fondů EHP 2014-2021.
  • Odborným garantem služby 116 000 je MV ČR.
  • Provoz služeb je spolufinancován MPSV ČR.
  • Obnova telekomunikačních zařízení byla financována z grantu nadace Sirius.
  • Aktivity Linky pro rodinu a školu v období od září 2016 do srpna 2018 finančně podpořila Evropská komise v rámci programu Rights, Equality and Citizenship Programme / Daphne III.